Prestasi Akademik

 1. Juara 1 OSN Kimia Kab Paser 2019
 2. Juara 2 OSN Kebumian Kab Paser 2019
 3. Juara 3 OSN Ekonomi Kab Paser 2019
 4. Juara 4 OSN Geografi Kab Paser 2019
 5. Juara 1 OSN Fisika Kab Paser 2020
 6. Juara 3 OSN Fisika Kab Paser 2020
 7. Juara 2 OSN Kimia Kab Paser 2020
 8. Juara 2 OSN Ekonomi Kab Paser 2020
 9. Juara 2 OSN Astronomi Kab Paser 2020
 10. Juara 2 OSN TIK Kab Paser 2020
 11. Juara 3 OSN Matematika Kab Paser 2020